Riešenie problémov

Akútne a chronické bolesti pohybového aparátu

 • Bolesti chrbtice celkovo
 • Bolesti hlavy- tinitus
 • Závrate
 • Migrény
 • Bolesti svalov a kĺbov

Poruchy platničiek

 • Sprevádzané bolesťami
 • Trpnutím
 • Mravenčením zmenou citlivosti a svalovej sily

Operácie a úrazy pohybového aparátu

 • Stavy po zlomeninách a vykĺbeniach
 • Vyvrtnutiach
 • Poraneniach mäkkých tkanív a šliach
 • Po hrudných a brušných operáciách
 • Po TEP operáciách – náhradách kĺbov
 • Po operáciách chrbtice

Pooperačné ošetrenie a mobilizácia jaziev

 • Po rôznych operačných a endoskopických zákrokoch

Degeneratívne ochorenia chrbtice a kĺbov

 • Spondylózy
 • Artrózy
 • Hernie
 • Degenerácia medzistavcovej platničky
 • Koxartrózy
 • Gonartrózy

Periférne parézy

 • Čiastočná strata hybnosti
 • Paréza n.faciális
 • Parézy podľa lokalizácie horných a dolných končatín

Predoperačná rehabilitačná príprava klienta

 • Na plánovaný operačný zákrok – urýchli rekonvalescenciu a regeneráciu po operácii.

Pooperačná rehabilitačná starostlivosť klienta

 • Výrazne prispieva k znovuobnoveniu funkcie s cieľom vrátiť pohybový aparát do kondície, akú mal pred operáciou

Respiračná fyzioterapia

 • pre klientov s poruchami dýchania a respiračných ochoreniach.
 • Dýchavičnosť
 • Zadýchavanie
 • Astma
 • Chronické bronchitídy
 • Zápaly horných a dolných dýchacích ciest
 • +Covid +Post covid syndróm

Poruchy so stabilizáciou, mobilitou + nesprávne držanie tela

 • Následkom čoho sú bolesti chrbtice a svalová nerovnováha.
 • SM systém je súbor účinných cvikov, ktoré tieto poruchy eliminuje a vie výrazne prispieť k odstránení bolestí a regenerácii pohybového aparátu pri každom kroku.

Rehabilitácia v domácom prostredí

 • Prvá pomoc pri “ seknutí“, po úrazoch, operáciách, výmene kĺbov

Špeciálna ponuka pre vás

Fyzio-rehab Žilina

Vám navyše ponúka možnosť liečebných pobytov, priamo vo fyzioterapeutickom zariadení v Žiline.

dĺžka pobytu

Predstavuje cca 3 až 5 pracovných dní, počas ktorých klient pravidelne navštevuje fyzioterapeutické zariadenie- 2-3x denne, počet a dĺžka je závislá od závažnosti diagnózy.

Ubytovanie

V blízkosti zariadenia sa nachádzajú možnosti ubytovacích zariadení aj s možnosťou stravovania. K dispozícii bude možnosť zapožičania Nordic Walkingových palíc, ktoré využije klient pri presune na a z penziónu, ako vyšší stupeň pomoci v rámci rehabilitácie.

Kontaktný formulár